Fem servir cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació aquí. OK | Més informació

Visitant

CONDICIONS DE COMPRA

COMANDES

Les comandes efectuades des de la web no es consideren definitius fins que el Departament d'Administració de La botiga Apidroches els hagi revisat i els hagi donat el vistiplau. En cas que sigui necessari el Departament d'Administració es posarà en contacte amb el client i realitzarà o demandarà les correccions que siguin pertinents.

PREUS

Tots els preus s'expressen en Euros, indicant-se simultàniament l'IVA quan correspongui. L'IVA a aplicar serà el 21% en eines i maquinària i el 4% en llibres, revistes i vídeos. Tots els enviaments a Espanya seran gravats amb l'IVA corresponent, a excepció de Canàries, Ceuta i Melilla, on estan exempts.

De la mateixa manera, qualsevol producte que s'enviï a la Comunitat Europea CE serà gravat amb l'IVA corresponent, a excepció de les empreses que acreditin els requeriments necessaris per aplicar l'exempció (no obstant això la comanda de la web serà processat amb IVA i després verificar l'acreditació facilitada pel client se li aplicarà la correcció).

La resta d'exportacions estan exemptes d'IVA.

ENVIAMENTS I FORMES DE TRANSPORT

Per a enviaments per Correus es requereix que els paquets no pesin més de 20 kg. i no excedeixin d'1 metre en cap de les seves mesures. Els pesos d'alguns dels nostres productes no estan encara actualitzats pel que contactarem amb vostè si hi ha alguna incompatibilitat en la seva comanda per procedir amb aquest tipus d'enviament.

L'import de l'enviament es carregarà en la seva factura, depenent de l'pes de l'paquet. Amb aquest sistema, Vè. Rebrà un avís de Correus perquè vagi a recollir el seu paquet a l'oficina de Correus més propera al seu domicili. El termini de lliurament per a qualsevol paquet enviat per Correus no depèn de La botiga Apidroches, però el estimem entre 5 i 20 dies hàbils.

També oferim l'opció d'enviaments per l'agència de transports MRW, ETC, amb un termini de lliurament entris 1 i 3 dies hàbils i per a transport més voluminosos o pesats amb agències com TXT, TRADISCOR, ETC. Igualment, l'import de l'enviament es carregarà en factura, i en aquest cas, depèn de l'pes i de la destinació.

Els enviaments fora d'Espanya s'estudiaran de forma individualitzada per oferir en cada moment la fórmula més apropiada i adaptada a les necessitats del client.

Totes les mercaderies viatgen per compte i risc de l'comprador. En cas de retard, pèrdua o desperfecte el comprador realitzarà la reclamació corresponent a l'transportista, que en el cas de Correus, no podrà ser fins que hagin passat al menys 20 dies hàbils de la sortida d'enviament, i en SEUR O MRW podrà realitzar-se a l' dia següent de l'enviament. La botiga Apidroches els facilitarà totes les dades necessàries per efectuar les reclamacions que siguin necessàries.

FORMA DE PAGAMENT

La botiga Apidroches ofereix com a formes de pagament les següents:

 • Transferència bancària:

  El pagament es realitza de forma prèvia a l'enviament de la mercaderia. Per realitzar el pagament mitjançant transferència, preguem ens sol·liciti verificació sobre l'import total exacte, i sobre les dades bancàries.
 • Targeta de crèdit:

  Utilitzant la plataforma de pagament segur de banc Ing Direct, de manera que les dades de la seva targeta són facilitades directament a aquesta entitat bancària qui després de procedir a l'cobrament no els emmagatzema ni ens els proporciona en cap cas. Aquesta és la fórmula de pagament RECOMANADA per La botiga Apidroches, ja que no genera cap despesa per al client i agilitza el processament de la comanda.
 • Contra reemborsament:

  Vostè realitzarà el pagament a l'rebre la mercaderia. Si l'enviament és per Correus, la fórmula de l'reeembolso porta unes despeses fixes de 1,29 € més el 21% d'IVA. Si l'enviament és per agència de transport, les despeses seran d'un 5% més el 21% d'IVA, el mínim que es cobra són 3,3 € més el 21% d'IVA de l'total de la factura i un màxim de 100 € més el 21% d'IVA (d'acord amb la tarifa vigent de l'Agència de Transport que pot ser modificada per l'esmentat transportista). Aquestes despeses són per compte de comprador.

MERCADERIA PENDENT

De totes les referències que oferim en aquesta web, La botiga Apidroches té en existència per a lliurament immediat aproximadament el 90% de totes elles. Malgrat els nostres esforços per mantenir aquest alt nivell d'existències, pot passar que alguna de les referències que ens demani no mostrar de forma immediata. Si és així, la referència quedarà pendent en el nostre sistema i tret que ens indiqui el contrari, es l'enviarem a l'rebre-la sense despeses afegides d'enviament.

DEVOLUCIÓ DE LA MERCADERIA

Si el client no queda satisfet amb el producte adquirit, o el mateix presenta alguna anomalia, pot tornar-lo en un termini màxim de 14 dies després de la recepció, sempre que no hagi estat usat i conservi el seu embalatge original. El comprador es farà càrrec de les despeses d'enviament de la devolució, i el producte serà substituït, canviat per un altre, o retornat l'import de la mateixa, segons la fórmula triada pel client.

Els costos de l'enviament no seran abonats a el client, i els costos d'enviament necessaris per a la devolució de la mercaderia aniran també a compte del mateix.

DOCUMENT DE DESISTIMENT

Per aquest document de desistiment s'atorga a l'comprador de qualsevol material a la nostra empresa La botiga Apidroches, el dret de canvi de qualsevol producte o devolució de diners de la mateixa, sempre que es compleixin les condicions establertes en el punt 5. DEVOLUCIÓ DE LA MERCADERIA, dins de les condicions de compra establertes.


-NOTA IMPORTANT A L'REBRE LA MERCADERIA

- NO accepti el material amb l'embalatge trencat, sense palet si prèviament iva paletitzat o en el qual s'observen cops. Tornin la mercaderia a origen si s'observa mercaderia deteriorada o posi l'oportuna reclamació a l'agència en cas d'acceptar la mercaderia.

-La nostra empresa No acceptés devolucions, per cops o danys en el material; produïts durant el transport; si no va acompanyada de la incidència o reclamació, en l'albarà de lliurament de la companyia de transport i les respectives fotografies en un termini màxim de 24 hores a partir de la recepció de la mercaderia.

-UNA vegada acceptada la mercaderia, les devolucions, aniran a càrrec de client. Totes les despeses de transport o enviar queden a càrrec de client. També aquells ocasionats per devolucions o canvis sigui quin sigui el motiu.

-La mercaderia en el transport va Assegurada fins a un valor de 350 € ,, en cas de petició de el client la mercaderia pot assegurar a tot risc per a això es contractés una assegurança a tot risc que va a càrrec de client. El valor d'aquesta assegurança va en funció de l'tipus de mercaderia i valor d'aquesta.

ARBITRATGE I JURISDICCIÓ

En cas de litigi el comprador es sotmetrà als tribunals de Pozoblanco (Còrdova)

-NOTA IMPORTANT SOBRE LA MAQUINÀRIA APICOLA

GARANTIA DE LA MAQUINÀRIA APICOLA

El venedor es compromet a reparar o substituir tot defecte de la maquinària subministrada amb les limitacions que segueixen.

 • Ha de produir-se la reclamació dins dels 7 dies següents al lliurament de l'material.
 • Després de l'admissió d'el defecte de el venedor, aquest es compromet a reparar o substituir, en el termini més breu possible, els elements o peces defectuoses.
 • En qualsevol cas els desplaçaments de personal de l'venedor a punt d'instal·lació (per a inspeccions, comprovacions, etc.) així com les seves despeses de viatge i estada seran facturats d'acord amb les tarifes vigents en la data en què es produeixin.
 • En cas que la mercaderia hagi de tornar a les instal·lacions de l'venedor per a la seva reparació les despeses d'enviament de tornada o anada van a càrrec de client. Si hagués d'enviar la màquina a Fabrica les despeses d'enviament d'anada i tornada són a càrrec de l'comprador

Queden excloses de la garantia:

 • Els defectes derivats de muntatges o modificacions fetes pel comprador.
 • Els danys i avaries causades per transport de client, emmagatzematge, ús o conservació inadequades, cas fortuït o força major.

LIMITACIONS DE RESPONSABILITATS

 • La responsabilitat econòmica de l'venedor, garantint la mercaderia venuda, mai podrà excedir de el valor del seu subministrament o substitució.
 • El comprador és responsable de tots els perjudicis ocasionats per sinistres ocorreguts per operació o maneig indegut de la mercaderia venuda, caiguda d'objectes a causa de ús, ocupació o funcionament inadequat dels materials subministrats.

ARBITRATGE I JURISDICCIÓ

Per resoldre els dubtes o conflictes que puguin sorgir en la interpretació i / o compliment de qualsevol operació de compravenda, ambdues parts es comprometen a dirimir les seves diferències en cas de litigi en els tribunals de Pozoblanco (Còrdova)

NOTA: el vidre NO ENTRA AL SEGUR DE LES AGÈNCIES, L'MERCADERIA VIATJA A RISC DEL COMPRADOR


youtube
pinterest
instagram
blogger
facebook
twitter
PAGAMENT SEGUR
La botiga Apidroches NIF: 44356565f c/ Santo Domingo, 29, 14400, Pozoblanco, Còrdova. Copyright © 2024. (0) La botiga Apidroches
Projecte Apidroches, elaborat amb treball, esforç i mitjans propis. Sense subvencions.